Єврорегіон "Нижній Дунай"


Історія створення. Склад Єврорегіону

Одним із найбільш дієвих інструментів на шляху просування до ЄС на регіональному рівні є транскордонне співробітництво, зокрема, шляхом створення та активної участі у єврорегіонах.

Виконуючи домовленості, досягнуті під час зустрічі Президентів України, Румунії та Молдови у липні 1997 року в м. Ізмаїл, та спираючись на положення «Європейської Рамкової Конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями» 14 серпня 1998 року була підписана Угода про створення Єврорегіону «Нижній Дунай». Угоду було укладено в м. Галац (Румунія) на зустрічі керівників прикордонних регіонів України (Одеська область), Румунії (повіти Бреїла, Галац, Тульча) і Республіки Молдова (райони Вулканешти, Кагул, Кантемір). Під час цієї зустрічі також було підписано Статут та Регламент Єврорегіону.

 

Отже, до складу Єврорегіону «Нижній Дунай» входять: Одеська область (Україна), повіти Галац, Тульча, Бреїла, (Румунія), райони Кагул та Кантемір (Республіка Молдова).

Створення Єврорегіону “Нижній Дунай” мало на меті вирішення наступних завдань:

-   досягнення гармонійного і збалансованого розвитку економіки;

-   вирішення низки питань і проблем у сфері охорони навколишнього середовища;

-   забезпечення відповідного рівня зайнятості і соціального захисту населення;

-   створення умов для підвищення рівня і якості життя в наших регіонах;

-   здійснення кроків з інтеграції транспортної інфраструктури прикордонних регіонів в єдину мережу європейських транспортних коридорів;

-   формування єдиного культурного простору в Придунав’ї;

-   вирішення низки питань, що стосуються боротьби з організованою злочинністю, попередження і ліквідації наслідків стихійних лих і техногенних катастроф.

Формування Єврорегіону «Нижній Дунай» створило нові можливості для розширення співробітництва у різних галузях між прикордонними регіонами Республіки Молдова, Румунії та України.
Єврорегіон «Нижній Дунай» є одним з найбільших єврорегіонів. Він займає площу в 53,55 тис. кв. км  та налічує близько 4 млн. населення.

Довжина кордонів Одеської області з регіонами Єврорегіону «Нижній Дунай» складає:

-  з повітом Тульчя (Румунія) –181 км (по р. Дунай);

-  з районом Кагул (Республіка Молдова) – 26 км.

Адміністративно-територіальна одиниця

Територія,

тис. км2

Населення,

тис. осіб

Одеська область

33,3

2394,7

повіт Галац

4,6

619,55

повіт Тульча

8,49

265,34

повіт Бреїла

4,76

373,17

район Кагул

1,5

119,2

район Кантемір

0,9

61,3

Загалом

53,55

3833,260

 

Організаційна структура Єврорегіону:

 

-   Рада Єврорегіону – найвищий орган управління, який приймає практично всі рішення (9 осіб – по 3 від кожної сторони);

-   Голова Єврорегіону;

-   Віце – голови Єврорегіону (2 особи);

-   Комісії зі сфер діяльності (9);

-   Координаційний центр.

Відповідно до діючого статуту членами Ради Єврорегіону від Одеської області за посадами є:

-   Голова обласної державної адміністрації,

-   Голова обласної ради,

-   Голова Ренійської районної ради.

Адміністративним органом Єврорегіону є Координаційний центр. До складу Координаційного центру входять представники всіх адміністративно-територіальних одиниць-членів Єврорегіону, які призначаються Радою строком на два роки, а також 2 координатори, які забезпечують діяльність Голови Єврорегіону, та по 1 координатору, що забезпечують діяльність Віце–голів. На теперішній час очолює Координаційний центр представник повіту Галац, Румунія.

Комісії зі сфер діяльності формуються на основі рішень Ради Єврорегіону шляхом затвердження конкретних осіб і встановлення повноважень кожного.

На теперішній час у рамках Єврорегіону діють наступні Комісії зі сфер діяльності:

-   Комісія з регіонального розвитку та транскордонного співробітництва;

-   Комісія з розвитку та просування транскордонного туризму;

-   Комісія з навколишнього середовища та надзвичайних ситуацій;

-   Комісія з місцевого економічного розвитку та стратегічного планування;

-   Комісія з транспорту, комунікацій та енергетики;

-   Комісія з охорони здоров’я та соціальної сфери;

-   Комісія з освіти, науки та спортивної діяльності;

-   Комісія з культурної діяльності та міжетнічних відносин;

-   Комісія з сприяння діяльності щодо безпеки людини та боротьби зі злочинністю.

Діяльність Одеської області в рамках Єврорегіону

 1998-2006 роки

 За період існування Єврорегіону двічі (у 2000 – 2002 та
2007 – 2009 роках) у зазначеній організації головувала Одеська область.

Через 3 роки після свого заснування (у 2001 році) Єврорегіон став членом Асоціації європейських прикордонних регіонів. Наступного року Єврорегіон було нагороджено спеціальним призом Асоціації – «Вітрила Папенбургу» за «розвиток соціокультурного співробітництва, незважаючи на складну ситуацію у прикордонних районах України, Румунії та Республіки Молдова».

У рамках діяльності Єврорегіону «Нижній Дунай» у 2000 – 2003 роки реалізовано проект «Придунайські озера, Україна. Стале відновлення та збереження природного стану екосистем», який фінансувався програмою ТАСІS СВС. У рамках проекту здійснено:

-                       моніторинг озер та їх водозаборів, створена відповідна технологічна та технічна база, проведено підготовку місцевих спеціалістів згідно з європейським стандартами;

-                       розроблено практичні рекомендації для попередження виникнення екологічних проблем у водах Придунайських озер;

-                       розроблено практичні рекомендації поліпшення комерційного рибальства на озерах.

У 2004 році закінчився проект програми TACIS «Бізнес-інфрастуктура Одеської області, Єврорегіон «Нижній Дунай», розрахований на 2 роки. Мета реалізації проекту - зміцнення сектору малого та середнього бізнесу в Придунав’ї у контексті транскордонного співробітництва. У рамках проекту було створено Агентство транскордонного співробітництва «Єврорегіон «Нижній Дунай», яке сприяє бізнес-структурам, місцевим та регіональним органам влади, недержавним організаціям в реалізації програм та проектів у сфері транскордонного співробітництва.

1-2 березня 2006 року в м. Одеса відбулося засідання робочої групи, під час якої було опрацьовано проект редакції Статуту Єврорегіону – основного документу, що регулює структуру Єврорегіону та взаємовідносини сторін.

10-11 жовтня 2006 року Єврорегіон було презентовано на міжнародній виставці-презентації «Дунай – основний шляхопровід Європи» (м. Брюссель), у рамках якої було висвітлено історію створення Єврорегіону, мету та досвід діяльності, а також подальші перспективи його розвитку на прикладі результатів реалізації окремих проектів транскордонної співпраці.

У 2006 – 2007 роках реалізовано проект «Запобігання надзвичайним ситуаціям і захист від повеней у Єврорегіоні «Нижній Дунай». Один із результатів проекту – відкриття наприкінці 2006 року в м. Ізмаїл Інформаційно-аналітичного центру з прогнозування та запобігання повеням.

 2007 рік

 30 жовтня 2007 року у м. Рені (Україна) відбулись чергові засідання Комісій Єврорегіону.

3 – 4 грудня 2007 року в м. Одеса відбулось чергове засідання Ради Єврорегіону. Результатом засідання стало затвердження рішень про внесення змін до Регламенту діяльності Єврорегіону, складу Ради Єврорегіону, Комісій та Координаційного центру, плани дій комісій на 2008 рік та рішення про утворення спільної робочої групи з розробки Плану заходів зі святкування 10-річчя створення Єврорегіону «Нижній Дунай» у 2008 році.

 2008 рік

 У 2008 році м. Одеса було організовано низку масштабних заходів (науково – практичних міжнародних конференцій з питань транскордонного співробітництва, культурно – національних фестивалів за участю колективів народної творчості з регіонів – членів Єврорегіону, видання буклету з історичною довідкою про регіони – члени Єврорегіону та матеріалами щодо історії створення Єврорегіону) присвячених святкуванню 10 – річчя створення Єврорегіону «Нижній Дунай».

Однією з головних подій в рамках святкування річниці Єврорегіону стало підписання 15 червня 2008 року в м. Одеса Угоди про створення Асоціації транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай».

 

2009 рік

 

19 – 20 лютого 2009 року в м. Кагул (Республіка Молдова) відбулась Конференція «Сьогодення та майбутнє Єврорегіону «Нижній Дунай» та підписання «Загальної декларації стосовно майбутнього транскордонного співробітництва у Єврорегіоні «Нижній Дунай».

7 – 8 квітня 2009 року в м. Одеса відбулись засідання Генеральної Асамблеї Асоціації транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай» та Ради Єврорегіону «Нижній Дунай».

7 квітня 2009 року, під час засідання Координаційного центру Єврорегіону було підготовлено проекти рішень про затвердження планів дій 9 Комісій зі сфер діяльності Єврорегіону «Нижній Дунай» на 2009 рік, два проекти рішень – стосовно подовження терміну повноважень Голови та Віце–голів Єврорегіону «Нижній Дунай» до 31 грудня 2009 року та внесення змін до поіменного складу 4 Комісій зі сфер діяльності Єврорегіону.

Під час засідання Координаційної Ради Асоціації було розроблено проекти рішень щодо затвердження поіменного складу Генеральної Асамблеї Асоціації, Координаційної Ради, Комісій зі сфер діяльності; планів дій Комісій зі сфер діяльності Асоціації на 2009 рік; затвердження плану діяльності Асоціації на 2009 рік; розміру членських внесків до Асоціації на 2009 рік.

8 квітня 2009 року Генеральною Асамблеєю Асоціації було розглянуто та одностайно затверджено всі зазначені проекти рішень стосовно роботи Асоціації.

По закінченню роботи Генеральної Асамблеї Асоціації відбулось урочисте відкриття засідання Ради Єврорегіону «Нижній Дунай». Після виступів з привітальними промовами представників регіонів – членів Єврорегіону керівником Координаційного центру Єврорегіону «Нижній Дунай» А.В. Андроновою було презентовано проекти рішень про подовження терміну повноважень Голови та Віце – голів Єврорегіону та внесення змін до поіменного складу 4 профільних Комісій. Далі було розглянуто проекти рішень про плани дій 9 Комісій зі сфер діяльності Єврорегіону «Нижній Дунай» на 2009 рік.

9 – 11 грудня 2009 року в м. Одеса відбулись засідання Генеральної Асамблеї Асоціації транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай» та Ради Єврорегіону «Нижній Дунай».

На засіданнях Генеральної Асамблеї Асоціації та Ради Єврорегіону «Нижній Дунай» були присутні представники органів місцевої влади
регіонів – членів Асоціації та Єврорегіону «Нижній Дунай», голови 9 Комісій зі сфер діяльності Асоціації та Єврорегіону, члени Координаційної Ради Асоціації та Координаційного центру Єврорегіону від Одеської області, повітів Галац, Тульча та Бреїла (Румунія), районів Кагул та Кантемір (Республіка Молдова).

10 грудня в ході засідань Координаційного центру Єврорегіону та Координаційної Ради Асоціації було розроблено низку проектів рішень, а саме: про затвердження планів дій 9 Комісій Єврорегіону та Асоціації на 2010 рік, внесення змін до поіменного складу Комісії з сприяння діяльності щодо безпеки людини та боротьби зі злочинністю Єврорегіону та Асоціації, затвердження поіменного складу Координаційного центру Єврорегіону, а також цілий пакет рішень, з питань щодо забезпечення організаційної роботи Асоціації.

11 грудня відбулось урочисте відкриття засідань Ради Єврорегіону та Генеральної Асамблеї Асоціації. Під час засідання голови Комісій виступили зі звітами щодо роботи профільних Комісій у 2009 році. Головою Координаційного центру Єврорегіону А.В. Андроновою та головою Координаційної Ради Асоціації М.Л. Скориком було презентовано розроблені проекти рішень щодо діяльності Єврорегіону та Асоціації, які було одностайно затверджено.

 

2010 рік

 

20 – 22 квітня 2010 року в м. Галац, Румунія відбулись засідання Генеральної Асамблеї Асоціації транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай» та Ради Єврорегіону «Нижній Дунай».

На засіданнях Генеральної Асамблеї Асоціації та Ради Єврорегіону «Нижній Дунай» були присутні представники органів місцевої влади
регіонів – членів Асоціації та Єврорегіону «Нижній Дунай», голови та члени Комісій зі сфер діяльності Асоціації та Єврорегіону, члени Координаційної Ради Асоціації та Координаційного центру Єврорегіону від Одеської області, повітів Галац, Тульча та Бреїла (Румунія), районів Кагул та Кантемір (Республіка Молдова), а також представники дипломатичних місій України та Республіки Молдова, акредитованих в Румунії.

20 квітня 2010 року відбулось спільне робоче засідання Координаційного центру Єврорегіону та Секретаріату Асоціації, під час якого було розроблено низку важливих проектів рішень щодо внесення змін до поіменного складу в рамках Єврорегіону. Також 14 серпня було обрано Днем Єврорегіону.

Окрему увагу було приділено розробці проектів рішень стосовно затвердження проектних пропозицій «Сталий розвиток в Єврорегіоні «Нижній Дунай» та «Підвищення інституційного потенціалу Асоціації транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай».

21 квітня 2010 року відбулось засідання Комісії з регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Єврорегіону та Асоціації, на засіданні якої були присутні члени Комісії регіонів – членів Єврорегіону та Асоціації.

Також 21 квітня відбулось закрите засідання Генеральної Асамблеї Асоціації. В ході роботи Генеральної Асамблеї одностайно було затверджено всі попередньо розроблені проекти рішень.

22 квітня 2010 року відбулось засідання Ради Єврорегіону, під час якої одностайно було затверджено всі розроблені проекти рішень стосовно забезпечення подальшої діяльності Єврорегіону.

Також 22 квітня всі члени офіційних делегацій регіонів – членів взяли участь у інформаційному семінарі «Транскордонне партнерство – засіб залучення міжнародних фондів».

14 серпня 2010 року в м. Галац, Румунія в рамках святкування 12-ої річниці Єврорегіону «Нижній Дунай» було організовано та проведено інформаційний семінар «Транскордонне співробітництво на рівні недержавного сектору – можливість для сталого розвитку в Єврорегіоні «Нижній Дунай» та Міжнародний фольклорний фестиваль «Doina Covurluiului».

Під час засідання робочої групи всі присутні представники громадських організацій мали можливість презентувати свою організацію, розповісти про сферу інтересів та діяльності, запропонувати ідеї проектних пропозицій та налагодити відповідні партнерські відносини.

За результатами семінару було розпочато розробку довідника проектних пропозицій, які є перспективними для реалізації у майбутньому.

 

2011 рік

 

28 – 29 березня 2011 року відбулись робочі засідання Координаційного центру Єврорегіону, Координаційної ради та Секретаріату Асоціації. Під час зазначених заходів було підготовлено проекти рішень Генеральної Асамблеї Асоціації та Ради Єврорегіону.

         11 – 15 серпня 2011 року в м. Галац, Румунія відбулись Міжетнічний фестиваль Єврорегіону «Нижній Дунай», присвячений етнічним меншинам регіонів – членів Єврорегіону та святкове засідання Ради Єврорегіону «Нижній Дунай» з нагоди відзначення 13-річчя заснування Єврорегіону.

Міжетнічний фестиваль Єврорегіону «Нижній Дунай» було організовано в рамках реалізації проекту «Спільне просування культури – засіб розвитку єврорегіональної співпраці в Нижньому Дунаї», який отримав фінансування з боку Європейського Союзу за Спільною операційною програмою Румунія – Україна – Республіка Молдова 2007-2013.

В рамках Міжетнічного фестивалю було організовано фольклорне шоу, сесії наукових виступів, книжкову виставку та експозицію національних об’єктів.

 2012 рік

          26-27 березня 2012 року в м. Кагул (Республіка Молдова) українські представники Комісії з освіти, науки та спортивної діяльності Єврорегіону «Нижній Дунай» та Асоціації транскордонного співробітництва Єврорегіону «Нижній Дунай» взяли участь у засіданні зазначеної Комісії. Під час зустрічі було обговорено питання співробітництва у сфері освіти, науки та спортивної діяльності та перспективи подальшого розвитку кооперації у зазначених сферах у рамках Єврорегіону.

         27-28 березня 2012 року в м. Галац (Румунія) відбулося засідання Комісії з регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Єврорегіону «Нижній Дунай» та Асоціації транскордонного співробітництва Єврорегіону «Нижній Дунай» за участю представників української сторони.

         Під час зустрічі представниками Одеської області було зазначено ключові завдання, проблеми та перспективи одеського регіону в сфері регіонального розвитку та транскордонного співробітництва в рамках Єврорегіону.

         29-30 березня 2012 року в м. Тульча (Румунія) члени української сторони взяли участь у засіданні Комісії з навколишнього середовища та надзвичайних ситуацій Єврорегіону «Нижній Дунай» та Асоціації транскордонного співробітництва Єврорегіону «Нижній Дунай».

         У рамках зустрічі представниками Одеської області було зазначено пріоритетні завдання, проблеми та перспективи одеського регіону в сферах охорони навколишнього середовища та надзвичайних ситуацій.

         Також під час засідання було підкреслено важливість підготовки та реалізації проектів розвитку з різних джерел фінансування, та залучення таких коштів як альтернативи використання коштів державного бюджету.

21 травня 2012 року в рамках транскордонного співробітництва Єврорегіону «Нижній Дунай» в приміщенні обласної державної адміністрації відбулася зустріч представників Ради повіту Галац (Румунія), ради Кагульського району (Республіка Молдова) з фахівцями Головного управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації,  керівниками одеських обласних музеїв (західного та східного мистецтва, історико-краєзнавчого, літературного, художнього) та одеських театрів (академічного музичної комедії ім. М. Водяного, академічного українського музично-драматичного ім. В. Василька, академічного російського драматичного, юного глядача ім. М. Островського).

Під час зустрічі  обговорені питання підтримки загальних культурних цінностей регіонів-членів на національному та міжнародному рівнях, презентовано альбом «Культурні цінності Нижнього Дунаю», в якому відображуються головні культурні об’єкти повіту Галац (Румунія), Кагульського району (Республіка Молдова) та Одеського регіону.

 

2013 рік

В Одесі відбулось засідання трьох Комісій зі сфер діяльності Єврорегіону «Нижній Дунай» та Асоціації транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай» 

31 жовтня 2013 року в м. Одеса було проведено засідання трьох Комісій зі сфер діяльності Єврорегіону «Нижній Дунай» та Асоціації транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай», у яких головує Одеська область, зокрема, Комісій з розвитку та просування транскордонного туризму, з транспорту, комунікацій та енергетики й з охорони здоров’я та соціальної сфери.

Метою засідань було обговорення ключових питань щодо розвитку та поглиблення транскордонної та міжрегіональної співпраці, визначення перспектив подальшої діяльності Єврорегіону «Нижній Дунай» та Асоціації транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай».

Під час засідань зазначених Комісій було підбито підсумки роботи за 2013 рік, розглянуто конкретні пропозиції для включення до планів дій відповідних Комісій на 2014 рік.

Разом з цим, члени Комісій поділилися досвідом та визначили найбільш гострі та першочергові проблемні питання у відповідних сферах.

За результатами роботи кожної профільної Комісії Єврорегіону було знайдено шляхи для активізації роботи та взаємодії, а також налагоджено особистісний контакт між новими членами Комісій.

 

2014 рік

 13-15 серпня 2014 року відбувся візит делегації Одеської області до м. Галац (Румунія) з метою участі у низці заходів зі святкування 16-ої річниці транскордонного співробітництва в рамках Єврорегіону «Нижній Дунай». Також під час візиту було обговорено актуальні питання реалізації великомасштабного проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова», який реалізується в рамках СОП «Румунія-Україна-Республіка, 2007-2013», аплікантом якого виступає Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, а Асоціація транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай» є одним з партнерів.

 У заходах взяли участь представники регіонів-членів Єврорегіону з України, Румунії та Республіки Молдова, а також партнери згаданого проекту.  

 Під час заходів було визначено проблемні аспекти реалізації зазначеного великомасштабного проекту,  визначено подальший план його впровадження, обговорено результати діяльності Єврорегіону за поточний період та окреслено пріоритети подальшої діяльності та розвитку партнерських відносин у різних сферах (екологічній, економічній, транспортній) між регіонами-членами Єврорегіону.

 Водночас окрему увагу було приділено обговоренню питань реалізації проекту «Залучення громадян  до процесу визначення пріоритетів, розробки та реалізації місцевої політики з розвитку (SolveNet)» спільно з членами-засновниками Єврорегіону «Нижній Дунай».